GDPR

Kedy používať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním údajov musí byť zrozumiteľný a jednoducho stiahnuteľný. Dotknutá osoba musí byť jasne informovaná o účele spracovania jej údajov, aké údaje budú spracované, kto bude údaje spracovávať a akým spôsobom budú údaje využívané.

Informačná povinnosť

Informačná povinnosť podľa GDPR (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov) je povinnosť poskytnúť transparentné informácie jednotlivcom alebo subjektom údajov o spracovaní ich osobných údajov.

GDPR vzor – pre a proti

Vzorové dokumenty týkajúce sa GDPR, ktoré sú často dostupné online, môžu byť užitočným východiskom alebo referenčným bodom pre organizácie, ale majú aj niektoré obmedzenia.

Umelá inteligencia a GDPR. Ako spolu súvisia?

Vzťah medzi umelou inteligenciou (AI) a GDPR (Všeobecným nariadením o ochrane údajov) je dôležitý, pretože AI často spracúva obrovské množstvo osobných údajov a môže sa stávať nástrojom na rozhodovanie, čo môže mať vplyv na jednotlivcov.

Ako GDPR súvisí so smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách?

Ochrana údajov a súkromia sú čoraz dôležitejšie, pretože technológie sa neustále vyvíjajú a digitálne prostredie sa rozširuje. Dva kľúčové predpisy, ktoré sa zaoberajú týmito otázkami v Európskej únii, sú všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a smernica o súkromí a elektronických komunikáciách. Hoci cieľom oboch nariadení je chrániť súkromie jednotlivcov, slúžia na rôzne účely a majú jedinečné oblasti zamerania. V tomto článku preskúmame, … Čítať viac

Sprostredkovateľská zmluva v GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) vyžaduje, aby každá organizácia, ktorá spracúva osobné údaje v mene inej organizácie (prevádzkovateľa), mala uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu, v ktorej sú uvedené konkrétne požiadavky na spracúvanie údajov. Táto zmluva je známa ako zmluva so sprostredkovateľom. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo je zmluva so sprostredkovateľom, prečo je dôležitá a čo by mala takáto zmluva obsahovať. Čo … Čítať viac