IČO alebo meno organizácie
Firemný mobil na kontaktnú osobu
Vrátane štatutárov
Iba ak máte
Ak viac prevádzok, tak sčítajte na komplet
Kde posielate údaje?
Miesto kam smerujú údaje o osobách
Spracúvate aj citlivé údaje?
Napríklad zdravotný stav, biometriu...
Kde sa spracúvajú údaje?
Ak robíte doma tak aj mimo prevádzky
V akom sektore pôsobíte?
Štátna správa alebo súkromná firma
Aké informačné systémy používate?
V písomnej aj elektronickej forme
Aké údaje spracúvate?
Týka sa iba osobných údajov
Aké zabezpečenie používate?
Základné hodnoty sú už predvyplnené
Sem zadajte ďalšie potrebné informácie