Nariadenie GDPR

wbpmc 10

Vzor GDPR pre a proti

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) vyžaduje, aby organizácie dokumentovali svoje činnosti spracovania údajov s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením. Na zjednodušenie procesu dokumentácie sa niektoré organizácie môžu rozhodnúť použiť vzory dokumentácie GDPR. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo sú to vzory dokumentácie GDPR, aké sú ich výhody a nevýhody a či sú pre organizácie vhodným riešením na splnenie požiadaviek … Čítať viac

wbpmc 12

Sprostredkovateľská zmluva v GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) vyžaduje, aby každá organizácia, ktorá spracúva osobné údaje v mene inej organizácie (prevádzkovateľa), mala uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu, v ktorej sú uvedené konkrétne požiadavky na spracúvanie údajov. Táto zmluva je známa ako zmluva so sprostredkovateľom. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo je zmluva so sprostredkovateľom, prečo je dôležitá a čo by mala takáto zmluva obsahovať. Čo … Čítať viac

wbpmc 19

Aký je rozdiel medzi pseudonymizáciou a anonymizáciou?

V dnešnej digitálnej dobe sa ochrana osobných údajov stala hlavným problémom jednotlivcov aj organizácií. S rastúcim počtom prípadov porušenia ochrany údajov a kybernetických útokov rastie potreba zaviesť opatrenia na ochranu osobných údajov. Dve takéto opatrenia sú pseudonymizácia a anonymizácia osobných údajov. Hoci sa tieto pojmy často používajú zameniteľne, majú rôzny význam a dôsledky. V tomto článku sa budeme zaoberať rozdielmi medzi pseudonymizáciou a … Čítať viac

wbpmc 13

Kedy možno použiť oprávnený záujem a kedy nie

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) existuje šesť právnych základov na spracovanie osobných údajov. Jedným z týchto právnych základov je oprávnený záujem. V tomto článku sa dozviete, kedy ho možno použiť ako právny základ na spracúvanie osobných údajov a kedy nie. Čo je oprávnený záujem? Je to právny základ na spracúvanie osobných údajov, ak má prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ oprávnený záujem na spracúvaní … Čítať viac

wbpmc 11

Informačná povinnosť

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) sú organizácie, ktoré spracúvajú osobné údaje, povinné poskytovať jednotlivcom určité informácie o svojich činnostiach spracúvania údajov. Ide o tzv. informačnú povinnosť. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo je informačná povinnosť, aké informácie sa musia poskytovať a ako môžu organizácie zabezpečiť splnenie tejto požiadavky. Čo je informačná povinnosť? Informačná povinnosť je požiadavka podľa GDPR, aby … Čítať viac

wbpmc 14

Čo to je: Privacy Shield?

Štít na ochranu súkromia je rámec, ktorý v roku 2016 vytvorili Európska únia (EÚ) a Spojené štáty (USA) s cieľom upraviť prenos osobných údajov medzi týmito dvoma regiónmi. Rámec bol vytvorený s cieľom poskytnúť právny základ pre prenos osobných údajov z EÚ do USA, ktorý bol potrebný pre fungovanie mnohých podnikov. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo bol Privacy Shield, prečo … Čítať viac

wbpmc 16

Ochrana súkromia už od návrhu

Privacy by Design je koncept, ktorý je v dnešnej digitálnej dobe čoraz dôležitejší. Ide o prístup k ochrane údajov, ktorý sa zameriava na začlenenie aspektov ochrany súkromia do návrhu produktov, služieb a systémov od samého začiatku, a nie až dodatočne. Cieľom ochrany súkromia už od návrhu je aktívne chrániť súkromie jednotlivcov minimalizovaním zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov. V tomto článku sa budeme … Čítať viac

wbpmc 17

Kedy používať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V dnešnom svete sú osobné údaje cenným tovarom. Spoločnosti a organizácie zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje na rôzne účely, napríklad na marketing, výskum a analýzu. S rastúcim množstvom zhromažďovaných osobných údajov je však nevyhnutné zabezpečiť, aby spracovanie osobných údajov bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Jedným zo spôsobov, ako to zabezpečiť, je získať súhlas dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním osobných údajov je zákonnou požiadavkou … Čítať viac

wbpmc 18

Test proporcionality

Vo svete ochrany údajov a súkromia je všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) jedným z najvýznamnejších právnych rámcov, ktoré musia organizácie dodržiavať. GDPR okrem iných svojich ustanovení vyžaduje, aby spracovanie osobných údajov bolo primerané účelu, na ktorý sa zhromažďujú. Toto je známe ako test proporcionality a je to kľúčový aspekt dodržiavania nariadenia GDPR. Test proporcionality vyžaduje, aby organizácie zabezpečili, že osobné údaje, ktoré … Čítať viac

wbpmc 22

Ako GDPR zmenilo prostredie ochrany osobných údajov v Európe

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) bolo zavedené v máji 2018 a odvtedy zmenilo prostredie ochrany osobných údajov v Európe. Toto nové nariadenie poskytuje jednotlivcom väčšiu kontrolu nad ich osobnými údajmi, čo viedlo k zvýšeniu transparentnosti a zodpovednosti spoločností, ktoré s týmito údajmi nakladajú. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, ako nariadenie GDPR ovplyvnilo ochranu osobných údajov v Európe. Jednou z najvýznamnejších … Čítať viac