Prehľad.

Individuálny a profesionálny prístup, odborné služby v GDPR a BOZP a roky skúseností implementované do praxe – všetky tieto schopnosti ponúkame aj vám! Spokojnosť klienta je u nás prvoradá a z tohto dôvodu urobíme všetko pre to, aby sme splnili všetky vaše požiadavky.

Peter Jurak, LL.M.

Náš cieľ nedostať pokutu

Pomáhame našim klientom plniť ich zákonné potreby.

Naša filozofia je pomôcť firmám od byrokratickej ťarchy, ktorá prichádza zo strany úradov a štátu. Chceme klientom nechať priestor k podnikaniu, odbremeniť ich od ton papiera v podobe GDPR, BOZP, AML, VOP alebo Whistleblowing – ušetriť tak ich čas a energiu. Vďaka profesionalite a flexibilite sa nám naše ciele darí plniť. Radi o svojich schopnostiach presvedčíme aj vás.

2008University of Greenwich
Začiatok štúdia grafického a digitálneho dizajnu v Londýne
Prvý kontakt s WordPressom a web stránkami
Skúšanie prvej reklamy a prezentácie
2011Založenie živnosti a prvej web stránky Webpomoc.sk
Úvaha nad smerovaním podnikania
Prvý, smelý biznis plán sa rysuje
2012Transformácia živnosti na s.r.o.
Tvorba web stránok a aj dopyt po všeobecných obchodných podmienkach pre eshopy a zľavové portále
Prvých 100 klientov na svete
2 zamestnanci – bratia zakladáme rodinný biznis
2013Vzniká nový zákon 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
Príprava na kurz bezpečnostného technika
Lektorský kurz aby sme mohli školiť
500 nových klientov
Smer je jasný
2014Bezpečnostné projekty na ochranu osobných údajov pre firmy a organizácie
Prvých 1000 spracovaných bezpečnostných projektov pre klientov
Rozbehlo sa to vo veľkom
Absolvovanie skúšky zodpovednej osoby na úrade na ochranu osobných údajov
2015Pracovná zdravotná služba
Od firiem sa vyžaduje nová povinnosť pracovná zdravotná služba, ktorú ako bezpečnsotní technici môžeme vykonávať
Ďalej rozširujeme portfólio o poskytovanie služieb ochrany proti praniu peňazí a protikorupčnej smernice
Spolu už vyše 1500 spokojných zákazníkov
Absolvovanie prvých úradných kontrol úspešne
2016Príprava na Nariadenie Európskeho parlamentu
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Prekračujeme métu 2000 zákazníkov
2017Prví klienti pre nové nariadenie GDPR prichádzajú so svojími požiadavkami
Poskytovanie služieb zodpovednej osoby alebo po novom Data Protection Officer
Spolu už cez 3000 spokojných zákazníkov
2018Nové nariadenie o ochrane údajov GDPR
Nový zákon o ochrane osobných údajov
4000+ zákazníkov
5 zamestnancov
2019Zápis konečného užívateľa výhod do ORSR
150 klientov celkovo zapísaných ako konečných užívateľov výhod do ORSR
Redizajn web stránky a loga firmy
2020Zákon o kybernetickej bezpečnosti
Poskytovanie poradenstva bezpečnosti na mieru
Dva roky po GDPR prvá aktualizácia
2021Aktualizácia cookies GDPR a zbieranie údajov ohľadom koronavírusu
Pandémia je v plnom prúde a treba sa prispôsobiť aj v organizáciach na nové časy
Nové pravidlá pre cookies politiku na web stránkach
10 rokov úspešne za nami
2022CookieYes
Stali sme sa partnerom CookieYes pre vylepšenie poskytovanie baneru s informáciou o používaní cookies na webe
Prvých 500K obratu prekročené
Ukončené štúdium LL.M.
Dôvera rastúcich spoločností na spracovanie GDPR a BOZP:

Naše hodnoty.

Svojim klientom ponúkame špičkové služby: spracovanie obchodných podmienok, ochrana osobných údajov – GDPR, bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku – BOZP, požiarna ochranu a iné smernice a poriadky ako aj AMLVOP či Whistleblowing.

Úspech

Zákazník náš pán

Česť

Práca s radosťou

Istota

Vaša dôvera

Ochota

Dôraz na detail

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.