Prehľad.

Individuálny a profesionálny prístup, odborné služby v GDPR a BOZP a roky skúseností implementované do praxe – všetky tieto schopnosti ponúkame aj vám! Spokojnosť klienta je u nás prvoradá a z tohto dôvodu urobíme všetko pre to, aby sme splnili všetky vaše požiadavky.

Peter Jurak LLM

Náš cieľ nedostať pokutu

Pomáhame našim klientom plniť ich zákonné potreby.

Naša filozofia je pomôcť firmám od byrokratickej ťarchy, ktorá prichádza zo strany úradov a štátu. Chceme klientom nechať priestor k podnikaniu, odbremeniť ich od ton papiera v podobe GDPR, BOZP, AML, VOP alebo Whistleblowing – ušetriť tak ich čas a energiu. Vďaka profesionalite a flexibilite sa nám naše ciele darí plniť. Radi o svojich schopnostiach presvedčíme aj vás.

2008

University of Greenwich

 • Začiatok štúdia grafického a digitálneho dizajnu v Londýne
 • Prvý kontakt s WordPressom a web stránkami
 • Skúšanie prvej reklamy a prezentácie
2011

Založenie živnosti a prvej web stránky Webpomoc.sk

 • Úvaha nad smerovaním podnikania
 • Prvý, smelý biznis plán sa rysuje
2012

Transformácia živnosti na s.r.o.

 • Tvorba web stránok a aj dopyt po všeobecných obchodných podmienkach pre eshopy a zľavové portále
 • Prvých 100 klientov na svete
 • 2 zamestnanci – bratia zakladáme rodinný biznis
2013

Vzniká nový zákon 122/2013 o ochrane osobných údajov

 • Príprava na kurz bezpečnostného technika
 • Lektorský kurz aby sme mohli školiť
 • 500 nových klientov
 • Smer je jasný
2014

Bezpečnostné projekty na ochranu osobných údajov pre firmy a organizácie

 • Prvých 1000 spracovaných bezpečnostných projektov pre klientov
 • Rozbehlo sa to vo veľkom
 • Absolvovanie skúšky zodpovednej osoby na úrade na ochranu osobných údajov
2015

Pracovná zdravotná služba

 • Od firiem sa vyžaduje nová povinnosť pracovná zdravotná služba, ktorú ako bezpečnsotní technici môžeme vykonávať
 • Ďalej rozširujeme portfólio o poskytovanie služieb ochrany proti praniu peňazí a protikorupčnej smernice
 • Spolu už vyše 1500 spokojných zákazníkov
 • Absolvovanie prvých úradných kontrol úspešne
2016

Príprava na Nariadenie Európskeho parlamentu

 • Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 • Prekračujeme métu 2000 zákazníkov
2017

Prví klienti pre nové nariadenie GDPR prichádzajú so svojími požiadavkami

 • Poskytovanie služieb zodpovednej osoby alebo po novom Data Protection Officer
 • Spolu už cez 3000 spokojných zákazníkov
2018

Nové nariadenie o ochrane údajov GDPR

 • Nový zákon o ochrane osobných údajov
 • 4000+ zákazníkov
 • 5 zamestnancov
2019

Zápis konečného užívateľa výhod do ORSR

 • 150 klientov celkovo zapísaných ako konečných užívateľov výhod do ORSR
 • Redizajn web stránky a loga firmy
2020

Zákon o kybernetickej bezpečnosti

 • Poskytovanie poradenstva bezpečnosti na mieru
 • Dva roky po GDPR prvá aktualizácia
2021

Aktualizácia cookies GDPR a zbieranie údajov ohľadom koronavírusu

 • Pandémia je v plnom prúde a treba sa prispôsobiť aj v organizáciach na nové časy
 • Nové pravidlá pre cookies politiku na web stránkach
 • 10 rokov úspešne za nami
2022

CookieYes

 • Stali sme sa partnerom CookieYes pre vylepšenie poskytovanie baneru s informáciou o používaní cookies na webe
 • Prvých 500K obratu prekročené
Dôvera rastúcich spoločností na spracovanie GDPR a BOZP:

Naše hodnoty.

Svojim klientom ponúkame špičkové služby: spracovanie obchodných podmienok, ochrana osobných údajov – GDPR, bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku – BOZP, požiarna ochranu a iné smernice a poriadky ako aj AMLVOP či Whistleblowing.

Úspech

Zákazník náš pán

Česť

Práca s radosťou

Istota

Vaša dôvera

Ochota

Dôraz na detail

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.

Konzultácia
0919 888 880