Profil.

Ako človek, ktorého zaujímajú zásady ochrany osobných údajov a nové technológie, dobre rozumiem zákonom a predpisom o ochrane údajov vrátane GDPR a ďalších zákonov o ochrane osobných údajov. Poznám rôzne technológie a nástroje na zvýšenie ochrany súkromia, ako sú šifrovanie, anonymizácia a bezpečné komunikačné protokoly, s ktorými možno máte skúsenosti v organizáciách.

peter jurak black high res

napad

Náš cieľ nedostať pokutu

Pomáham našim klientom plniť ich zákonné potreby.

V úlohe konzultanta mám skúsenosti s vykonávaním hodnotení a auditov ochrany osobných údajov, identifikáciou a zmierňovaním rizík v oblasti ochrany osobných údajov a s vývojom zásad a postupov ochrany osobných údajov. Úzko spolupracujem s tímami IT, právnymi oddeleniami a ďalšími zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť, aby opatrenia na ochranu údajov v spoločnostiach zodpovedali priemyselným normám a boli v súlade s platnými zákonmi a predpismi kdekoľvek na svete.

2008

Začal som študovať grafický a digitálny dizajn na Greenwichskej univerzite v Londýne. Prvé stretnutie s WordPressom a webovými stránkami. Vyskúšal som si svoju prvú reklamu a prezentáciu.

2011

Spustenie podnikania a prvej webovej stránky Webpomoc.sk. Premýšľanie o smerovaní firmy. Vzniká prvý odvážny podnikateľský plán.

2012

Transformácia podnikania na s.r.o. Vytvorenie webovej stránky a dopyt po všeobecných obchodných podmienkach pre e-shopy a zľavové portály. Prvých 100 zákazníkov na svete.

2013

Príprava na kurz bezpečnostného technika. Absolvovanie lektorského kurzu, ktorý nám umožní školenie. Získanie 500 nových klientov. Smerovanie je jasné.

2014

Podujal som sa na bezpečnostné projekty na ochranu osobných údajov pre firmy a organizácie. Dokončených prvých 1 000 bezpečnostných projektov pre zákazníkov. Zložená skúška zodpovednej osoby na úrade na ochranu osobných údajov.

2015

Poskytoval som služby v oblasti ochrany zdravia pri práci pre spoločnosti a rozšíril svoje portfólio o služby v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a korupcii. Oslovených celkovo viac ako 1500 spokojných klientov. Úspešne som absolvoval prvé úradné kontroly.

2016

Príprava na nariadenie Európskeho parlamentu Nariadenie Rady (EÚ) 2016/679. Prekonaný míľnik 2000 klientov.

2017

Prišli prví zákazníci so svojimi požiadavkami na nové nariadenie GDPR. Poskytnuté služby úradníka pre ochranu údajov. Oslovených celkovo viac ako 3000 spokojných zákazníkov.

2018

Prispôsobenie sa novému nariadeniu o ochrane údajov GDPR. Zavedený nový zákon o ochrane osobných údajov. Oslovených viac ako 4000 klientov.

2019

Zapísaných 150 klientov ako konečných užívateľov výhod na ORSR. Redizajn firemnej webovej stránky a loga.

2020

Poskytovanie bezpečnostného poradenstva na mieru a prispôsobenie sa zákonu o kybernetickej bezpečnosti. Dva roky po prvej aktualizácii GDPR.

2021

Prispôsobenie sa aktualizácii nariadenia GDPR o súboroch cookies a zhromažďovaní údajov o koronavírusoch. Zavedené nové pravidlá pre zásady používania súborov cookies na webových stránkach. Oslávených 10 úspešných rokov.

2022

Dosiahnutý prvý 500-tisícový obrat kumulatívne. Ukončené štúdium LL.M.

2023

Zahrnutie nových cielov a možností rozšírenia služieb. Zosúladenie so zmenami v legislatíve týkajúcej sa ochrany údajov. Hodnotenie trhu a konkurencie, príprava stratégie na získanie nových klientov a udržanie súčasných.

My sa postaráme o detaily, aby ste sa o ne nemuseli starať vy:
miss
tui
man
gdpr zákon
darboven

Moje hodnoty.

Som pripravený stať sa cenným prínosom pre každú organizáciu, ktorá chce chrániť svoje údaje a súkromie svojich zamestnancov. Odborné znalosti a skúsenosti mi umožňujú poskytovať strategické poradenstvo a praktické riešenia, ktoré spĺňajú jedinečné potreby každého klienta.

Úspech

Zákazník náš pán

Česť

Práca s radosťou

Istota

Vaša dôvera

Ochota

Dôraz na detail

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.