AML – Kto je povinná osoba?

aml

Povinnosti

Musíme absolvovať aj nejaké školenia?

Podnikateľ, ktorý je povinnou osobou, musí zabezpečovať v pravidelných intervaloch preškoľovanie svojich zamestnancov. Takáto odborná príprava zamestnancov sa musí uskutočniť minimálne raz za kalendárny rok.

My sa postaráme o detaily, aby ste sa o ne nemuseli starať vy:
miss
tui
man
gdpr zákon
darboven

Potrebujete riešenie na mieru?

Poskytujeme aj iné smernice, poriadky a nariadenia podľa požiadaviek zákonov a na mieru klienta.

Bezplatná konzultácia GDPR.

Meno alebo ID subjektu
Môže byť aj firemný mobil na kontaktnú osobu
Vyberte si službu o ktorú máte záujem. Ak viac tak napíšte do poznámky nižšie
Vrátane štatutárov
Sem zadajte informácie o požadovaných službách