Kto je povinná osoba?

Povinnosti

Musíme absolvovať aj nejaké školenia?

Podnikateľ, ktorý je povinnou osobou, musí zabezpečovať v pravidelných intervaloch preškoľovanie svojich zamestnancov. Takáto odborná príprava zamestnancov sa musí uskutočniť minimálne raz za kalendárny rok.

Dôvera rastúcich spoločností na Slovensku aj vo svete:

Potrebujete riešenie na mieru?

Poskytujeme aj iné smernice, poriadky a nariadenia podľa požiadaviek zákonov a na mieru klienta.

Ako môžeme pomôcť

Bezplatná konzultácia.

Zadajte buď meno organizácie alebo IČO
Vyberte si servis o ktorý máte záujem
Ďakujem vám za vašu správu. Bolo odoslané.
Pri pokuse o odoslanie správy sa vyskytla chyba. Skúste neskôr prosím.