BOZP

You are here:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Zabezpečiť preškolenie a odbornú spôsobilosť svojim zamestnancom ešte predtým, než im pridelíte prácu. Zhodnotiť riziko a na základe jeho vyhodnotenia prideliť zamestnancom osobné ochranné prostriedky. Vypracovávať, aktualizovať a viesť dokumentáciu BOZP služby v zmysle platnej legislatívy.

web3.jpg
sqr021-col1.svg
sqr021-col2.svg

Čo ponúkame

Vypracovanie dokumentov BOZP

Preškolenia bezpečnostným technikom

Prehodnotenie pracovných podmienok

Výhody pre vaše podnikanie

web2.jpg
sqr012-col1.svg
sqr012-col2.svg

Pripravený hovoriť?

Využite náš kontaktný formulár pre audit BOZP zadarmo