Týka sa GDPR aj mojej firmy?

gdpr nariadenie

Čo sú to osobné údaje?

Osobný údaj je akákoľvek informácia o identifikovanej osobe.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré možno použiť na priamu alebo nepriamu identifikáciu jednotlivca, ako napríklad jeho meno, e-mailová adresa, fyzická adresa alebo identifikačné číslo vydané vládou. Okrem toho môžu osobné údaje zahŕňať aj citlivé informácie, ako je zdravotná anamnéza, sexuálna orientácia alebo náboženské presvedčenie osoby. Ochrana osobných údajov je základným právom jednotlivcov a riadi sa rôznymi zákonmi o ochrane osobných údajov.

Rokov skúseností

10+

Projektov

4000+

Úspešných kontrol

30+

My sa postaráme o detaily, aby ste sa o ne nemuseli starať vy:
miss
tui
man
gdpr zákon
darboven

Test súladu vašej organizácie s GDPR.

 1. Vykonajte audit údajov, aby ste zistili, aké osobné údaje vaša organizácia uchováva, kde sú uložené a kto k nim má prístup.
 2. Preskúmať svoje zásady ochrany osobných údajov a ďalšie príslušné dokumenty, aby ste sa uistili, že sú v súlade s požiadavkami nariadenia.
 3. Posúdiť činnosti vašej organizácie v oblasti spracovania údajov s cieľom určiť, či majú zákonný základ a či bol získaný potrebný súhlas.
 4. Implementujte vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti údajov a minimalizáciu rizika porušenia ochrany údajov.
 5. Vypracujte postupy reagovania na žiadosti dotknutých osôb vrátane žiadostí o prístup, opravu, vymazanie a prenosnosť údajov.
 6. Zaviesť postupy na oznamovanie porušení ochrany údajov príslušnému dozornému orgánu do 72 hodín.

Osobné údaje

Osobné údaje sa vzťahujú na akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ako je jej meno, adresa, e-mailová adresa, IP adresa alebo iné faktory, ktoré sú špecifické pre jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Citlivé údaje

Citlivé údaje sa vzťahujú na akékoľvek osobné údaje, ktoré by v prípade straty, krádeže alebo zneužitia mohli spôsobiť dotknutej osobe ujmu, zahanbenie alebo diskrimináciu, ako napríklad zdravotné záznamy, finančné informácie alebo identifikačné čísla vydané vládou.

Likvidácia údajov

Likvidácia údajov je proces bezpečného a trvalého vymazania alebo zničenia údajov, aby sa zabezpečilo, že k nim nebude možné získať prístup, obnoviť ich alebo akýmkoľvek spôsobom použiť.

Zdieľanie údajov

Zdieľanie údajov sa vzťahuje na postup poskytovania prístupu k osobným údajom inej strane, buď v rámci organizácie, alebo mimo nej, na konkrétny účel a za primeraných bezpečnostných a kontrolných opatrení.

Naše výhody.

Porovnajte si výhody a nevýhody pri zvolení správneho dodávateľa služieb GDPR.

webpomoc logo
 • Viac ako 10 ročné skúsenosti na trhu (overiť na finstate)

 • Naše projekty majú vždy viac ako 200 strán relevantného obsahu

 • Prešli sme si už niekoľkými kontrolami od orgánov

 • Máme bohaté referencie od renomovaných klientov na slovenskom trhu

 • Neboli udelené pokuty po našej práci

 • Takmer nonstop dostupnosť telefonicky aj emailom zvyčajne do 24 hodín

 • Možnosť expresného vypracovania podkladov ak je potreba

 • Neodstupujeme od zákazky ani pri prípadných problémoch

 • Bezplatný servis aj dlho po dodaní podkladov v rámci možností archivácie

Konkurencia.

 • Overte si koľko má váš dodávateľ praxe (overiť na finstate)

 • Pozor na vzorové šablóny, nemusia spĺňať podmienky úradov

 • Spýtajte sa aj na prax pri kontrolách a úspešnosť

 • Pozrite sa bližšie na portfólio predchádzajúcich zákazníkov dodávateľa

 • Ak boli kontroly, tak ako dopadli?

 • Zistite si či dodávateľ komunikuje a ako rýchlo vie reagovať pri prípadných problémoch

 • Ako je to s trvaním dodania podkladov pre vašu firmu

 • Ak vzniknú problémy nad rámec, aká je reakcia dodávateľa

 • Aké a či sú poplatky za znovuvydanie projektov alebo smerníc

Bezplatná konzultácia GDPR.

Meno alebo ID subjektu
Môže byť aj firemný mobil na kontaktnú osobu
Vyberte si službu o ktorú máte záujem. Ak viac tak napíšte do poznámky nižšie
Vrátane štatutárov
Sem zadajte informácie o požadovaných službách