GDPR

GDPR-3

Čo je to GDPR?

Nariadenie GDPR má hlboký vplyv na spôsob, akým organizácie spracúvajú osobné údaje a ako chránia súkromie jednotlivcov. Pre organizácie to znamená potrebu investovať do bezpečnostných opatrení a technologických riešení na ochranu údajov. Okrem toho musia vypracovať a dodržiavať prísne politiky a postupy týkajúce sa spracúvania údajov a informovania o nich.

Jednotlivci získavajú viac kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a majú právo žiadať prístup k nim, ich opravu a vymazanie. Toto právo na „právo zabudnúť“ im umožňuje odstrániť svoje osobné údaje z databáz organizácií. GDPR tiež posilňuje právo na prenosnosť údajov, čo umožňuje jednotlivcom presunúť svoje údaje z jednej organizácie do inej.

Pre organizácie je kľúčové aj informovanie o spracúvaní údajov. Musia transparentne informovať jednotlivcov o účeloch, pre ktoré sa ich údaje zbierajú a spracúvajú, ako aj o právach, ktoré majú v súvislosti so svojimi údajmi. To znamená, že organizácie musia jasne a zrozumiteľne komunikovať o svojich postupoch a zásadách ochrany údajov.

Pre koho je GDPR potrebné?

GDPR je potrebné pre všetky organizácie a subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje občanov EÚ a EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru). To zahŕňa nielen spoločnosti so sídlom v EÚ, ale aj organizácie a subjekty mimo EÚ, ktoré poskytujú svoje produkty alebo služby občanom EÚ alebo sledujú ich správanie online.

Bez ohľadu na veľkosť alebo odvetvie musia tieto subjekty dodržiavať požiadavky GDPR, aby zabezpečili správne a zákonné spracúvanie osobných údajov a ochranu práv jednotlivcov. Organizácie musia tiež zabezpečiť, že ich procesy a postupy sú v súlade s ustanoveniami GDPR a že majú vhodné opatrenia na ochranu údajov.

Tento prístup zabezpečuje, že občania EÚ majú rovnaké práva na ochranu osobných údajov, bez ohľadu na to, kde sa ich údaje spracúvajú. GDPR tiež posilňuje dôveru verejnosti v digitálnu ekonomiku a prispeje k väčšej transparentnosti a zodpovednosti voči spracúvaniu osobných údajov.

GDPR-4
GDPR-6

Aké sú sankcie za nedodržanie GDPR?

Sankcie za nedodržanie GDPR môžu byť pomerne prísne a závisia od závažnosti porušenia. Medzi možné sankcie patria:

 1. Pokuty: Úrady pre ochranu údajov majú právomoc ukladať pokuty až do výšky 20 miliónov eur alebo do 4 % celkového celosvetového ročného obratu prevádzkovateľa, v závislosti od toho, ktorá suma je vyššia.
 2. Vyhlásenia: Úrady pre ochranu údajov môžu vydať verejné vyhlásenia o porušení GDPR, ktoré môžu poškodiť povesť organizácie a spôsobiť straty v dôvere zákazníkov a partnerov.
 3. Dočasné alebo trvalé obmedzenia činnosti: Úrady pre ochranu údajov môžu na organizácie uvaliť dočasné alebo trvalé obmedzenia na spracúvanie osobných údajov, čo môže mať vážne hospodárske dôsledky.
 4. Súkromnoprávne žaloby: Osoby, ktoré utrpeli škodu v dôsledku porušenia GDPR, majú právo na náhradu škody a môžu podať súkromnoprávne žaloby proti prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom údajov.
 5. Usporiadania a opatrenia na dodržiavanie: Okrem trestných sankcií môžu byť organizácie povinné prijať opatrenia na dodržiavanie, ktoré môžu zahŕňať revízie a úpravy interných procesov na zabezpečenie súladu s GDPR.

Je dôležité, aby organizácie dodržiavali požiadavky GDPR a venovali dostatočnú pozornosť ochrane osobných údajov, aby predišli týmto sankciám a minimalizovali riziko vzniku škody alebo straty reputácie.

Čo sú to osobné údaje?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa vzťahujú k identifikovateľnej fyzickej osobe. To môže zahŕňať mená, adresy, čísla dokladov totožnosti, fotografiu osoby, identifikačné čísla, biometrické údaje, informácie o zdravotnom stave, politické názory, sexuálnu orientáciu a mnoho ďalších informácií, ktoré môžu byť použité na identifikáciu konkrétnej osoby. Osobné údaje sú dôležité pre ochranu súkromia a dôvernosť jednotlivcov, a preto je na ich spracúvanie kladený veľký dôraz v právnych predpisoch, ako je napríklad GDPR.

GDPR-5

Naše služby:

Aktualizácia dokumentov gdpr

Aktualizácia dokumentov GDPR je dôležitá súčasť správy údajov a zabezpečuje, že organizácie sú v súlade s požiadavkami GDPR a aktuálnymi právnymi predpismi.

Bezpečnostné politiky

Procesy na správu incidentov

Procesy pre správu požiadaviek

nové dokumenty gdpr

Pri nových dokumentoch v súlade s GDPR je dôležité zabezpečiť, aby sa v nich odrážali najnovšie požiadavky a štandardy ochrany údajov.

Politika ochrany údajov

Zmluvné ustanovenia

Hodnotenie dopadu na ochranu údajov

Zodpovedná osoba – DPO

Zodpovedná osoba môže byť jednotlivcom alebo právnickou osobou, ktorá má kontrolu nad účelmi a prostriedkami spracúvania osobných údajov.

Transparentnosti

Zákonnosti spracúvania

Zabezpečenie dodržiavania práv

Školenia gdpr pre zamestnancov

Je dôležité zabezpečiť, aby školenia boli prispôsobené špecifickým potrebám a povinnostiam jednotlivých zamestnancov v rámci ich pracovných úloh a úrovne prístupu k osobným údajom.

Príklady a cvičenia

Správa incidentov

Bezpečnostné opatrenia

Prečo si teda zvoliť našu firmu pre DPO:

Je mnoho dôvodov, prečo by ste mohli zvážiť získanie naších služieb ako DPO poradcu pre svoju organizáciu ale najmä sú to:

 1. Expertíza a skúsenosti: GDPR je komplexný právny predpis so širokým dosahom. Profesionálny poradca disponuje odbornými znalosťami a skúsenosťami potrebnými na to, aby vám pomohol porozumieť a dodržiavať tieto požiadavky.
 2. Súlad so zákonom: Poradca vám pomôže zabezpečiť, že vaše podnikateľské procesy sú v súlade s požiadavkami, čím minimalizuje riziko nezrovnalostí a sankcií.
 3. Ochrana osobných údajov: GDPR je navrhnutý na ochranu osobných údajov jednotlivcov. Poradca vám pomôže vyvinúť stratégiu ochrany údajov a zabezpečiť, aby vaše podnikanie rešpektovalo súkromie vašich zákazníkov a klientov.
 4. Minimalizácia rizík: Profesionálny poradca vám pomôže identifikovať a minimalizovať riziká spojené so spracúvaním údajov, čo môže chrániť váš biznis pred možnými právnymi problémami a stratami.
 5. Dôveryhodnosť a dôvera zákazníkov: Získanie služieb DPO poradcu môže ukázať vašim zákazníkom, že ich súkromie a bezpečnosť údajov sú pre vás prioritou, čo môže posilniť ich dôveru vo vašu spoločnosť.
 6. Optimalizácia procesov: Poradca vám môže pomôcť optimalizovať vaše procesy spracúvania údajov tak, aby boli účinné a súčasne v súlade s požiadavkami nariadenia.
 7. Prispôsobené riešenia: Profesionálny poradca vám môže poskytnúť prispôsobené riešenia a odporúčania, ktoré zodpovedajú vašim špecifickým potrebám a podnikateľskému prostrediu.

Pretože ochrana osobných údajov je kľúčovým aspektom podnikania v dnešnej digitálnej dobe. Spolupracovať s kvalifikovaným poradcom môže byť pre váš biznis veľmi prospešná.

Naše referencie:

Zadajte aj vašu organizáciu a budeme vás kontaktovať

  Táto stránka je chránená pomocou Google reCAPTCHA. Viac o zásadách ochrany osobných údajov a zmluvných podmienkach.