WHISTLEBLOWING

You are here:

Ochrana Whistleblowerov

Slovensko má v platnosti zákon, ktorý chráni whistleblowerov. Tento zákon naľaže podnikateľom vytvoriť program opatrení na ochranu tých, ktorí oznamujú protizákonné činnosti, najmä trestné činy a iné negatívne aktivity.

Účelom tohto zákona je zabezpečiť ochranu zamestnancov, ktorí oznamujú nekalé praktiky, a preto musí daný program zabezpečiť ochranu a správne postupy pri oznamovaní. Povinnosť vytvoriť takýto program má každý zamestnávateľ s viac ako 50 zamestnancami alebo orgány verejnej moci.

Naša firma vytvára systémy kontroly a ochrany prispôsobené potrebám každej spoločnosti. Pomôžeme vám vytvoriť komplexný interný návrh, ktorý definuje postupy a spôsoby monitorovania oznamovania. Okrem toho vám poskytneme zodpovednú osobu, ktorá bude dohliadať na tento program ako súčasť našich služieb.

ad081791.jpg
sqr012-col1.svg
sqr012-col2.svg

Výhody pre vaše podnikanie

web6.jpg
sqr021-col1.svg
sqr021-col2.svg

Pripravený hovoriť?

Využite náš kontaktný formulár pre audit spoločnosti zadarmo