Naše služby.

Povinnosti

Ponúkame vám širokú škálu služieb.

 • určiť zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v súlade so zákonom.
 • sprístupniť informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení.
 • zverejniť označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení pre všetkých zamestnancov.
 • zabezpečiť, aby aspoň jeden zo spôsobov podávania oznámení bol prístupný nepretržite.
 • prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia.
 • zachovať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
 • oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali, a to do 10 dní od preverenia.
 • vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o podávaní, preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby.
 • zevidovať oznámenia.
 • oboznámiť oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia a spracovaní osobných údajov uvedených v oznámení.
 • najmenej počas 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia viesť evidenciu oznámení.
 • prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že vnútorný systém preverovania oznámení sa vykonáva v súlade s týmto zákonom.
whistleblowing
Dôvera rastúcich spoločností na spracovanie GDPR a BOZP:

Aké hrozia pokuty?

V prípade nesplnenia povinností v zmysle Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť povinnej osobe – podnikateľovi uložená pokuta až do výšky 20 000 EUR.

Výhody od Webpomoc.

Porovnajte si výhody a nevýhody pri zvolení správneho dodávateľa služieb GDPR alebo BOZP.

webpomoc logo
 • Viac ako 10 ročné skúsenosti na trhu (overiť na finstate)

 • Naše projekty majú vždy viac ako 200 strán relevantného obsahu

 • Prešli sme si už niekoľkými kontrolami od orgánov

 • Máme bohaté referencie od renomovaných klientov na slovenskom trhu

 • Neboli udelené pokuty po našej práci

 • Takmer nonstop dostupnosť telefonicky aj emailom zvyčajne do 24 hodín

 • Možnosť expresného vypracovania podkladov ak je potreba

 • Neodstupujeme od zákazky ani pri prípadných problémoch

 • Bezplatný servis aj dlho po dodaní podkladov v rámci možností archivácie

Konkurencia.

 • Overte si koľko má váš dodávateľ praxe (overiť na finstate)

 • Pozor na vzorové šablóny, nemusia spĺňať podmienky úradov

 • Spýtajte sa aj na prax pri kontrolách a úspešnosť

 • Pozrite sa bližšie na portfólio predchádzajúcich zákazníkov dodávateľa

 • Ak boli kontroly, tak ako dopadli?

 • Zistite si či dodávateľ komunikuje a ako rýchlo vie reagovať pri prípadných problémoch

 • Ako je to s trvaním dodania podkladov pre vašu firmu

 • Ak vzniknú problémy nad rámec, aká je reakcia dodávateľa

 • Aké a či sú poplatky za znovuvydanie projektov alebo smerníc

Bezplatná konzultácia GDPR.

Meno alebo ID subjektu
Môže byť aj firemný mobil na kontaktnú osobu
Vyberte si službu o ktorú máte záujem. Ak viac tak napíšte do poznámky nižšie
Vrátane štatutárov
Sem zadajte informácie o požadovaných službách