Zákon o kybernetickej bezpečnosti a GDPR

Zákon o kybernetickej bezpečnosti a GDPR

Čas čítania: 2 min Väčšia konektivita prináša väčšie riziko kybernetickej bezpečnosti, ktoré ohrozuje nielen funkčnosť a dostupnosť pripojených služieb, ale predovšetkým dôležitú dôvernosť a bezpečnosť základných údajov. V tejto súvislosti sa v máji 2018 začalo...
Kybernetická bezpečnosť

Kybernetická bezpečnosť

Čas čítania: 2 min Kybernetická bezpečnosť je oblasťou vedy, ktorá slúži na ochranu systémov, sietí a programov pred digitálnymi útokmi. Cieľom týchto kybernetických útokov je zvyčajne prístup, zmena alebo zničenie citlivých informácií; vymáhanie peňazí od...
GDPR 2020

GDPR 2020

Čas čítania: 2 min Väčšina podnikov na celom svete upravila politiku údajov pre GDPR, všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ktoré v roku 2018 predložila Európska únia. GDPR priniesol prísne požiadavky na to, ako sa s občanmi Európskej únie musí zaobchádzať s osobnými...
Aké sú výsledky kontrol po GDPR?

Aké sú výsledky kontrol po GDPR?

Čas čítania: 2 min Úrad na ochranu osobných údajov vykonal vyše 60 kontrol. Niektoré z nich boli vedené na základe sťažností, ktorých od implementácie GDPR, dostal ÚOOÚ vyše 500. Najvyššia udelená pokuta vo výške 30 000€ Zatiaľ najvyššiu pokutu s hodnotou vyššou než...
Dopad GDPR na firmy

Dopad GDPR na firmy

Čas čítania: < 1 min Údaje sú v tomto svete hodnotnou menou. A zatiaľ čo GDPR vytvára výzvy pre nás ako podniky, vytvára to aj príležitosti. Spoločnosti, ktoré preukazujú, že oceňujú súkromie jednotlivca (okrem samotného dodržiavania právnych predpisov), ktorí sú...
Ako ovplyvní GDPR sociálne siete a súťaže?

Ako ovplyvní GDPR sociálne siete a súťaže?

Čas čítania: 2 min Jednou z výhod interaktívnej on-line technológie je schopnosť poznať vášho zákazníka. Zvýšením angažovanosti prostredníctvom darčekov, súťaží a kvízov, môžete vytvoriť pozitívny vzťah medzi vašou značkou a potenciálnymi používateľmi vášho produktu....
GDPR a BREXIT

GDPR a BREXIT

Čas čítania: < 1 min Pravidlá uložené v GDPR sa vzťahujú na všetkých občanov členského štátu EÚ, no Spojené kráľovstvo nemusí byť v EÚ. Okrem toho, čoskoro prichádzajú prvé narodeniny GDPR. Je dôležité pochopiť, že GDPR nie je samo o sebe zákonom. GDPR je európska...
Covid a GDPR

Covid a GDPR

Čas čítania: 2 min EDPB zdôrazňuje, že aj v čase vypuknutia pandémie je prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinný zabezpečovať ochranu osobných údajov dotknutých osôb. GDPR je právny predpis, ktorý ustanovuje pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov...