Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je nariadenie, ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018. GDPR upravuje spracovanie osobných údajov fyzických osôb v Európskej únii (EÚ) a má ďalekosiahle dôsledky pre podniky, ktoré tieto údaje spracúvajú. Jednou z kľúčových požiadaviek nariadenia GDPR je, že podniky musia dodržiavať súbor pravidiel a postupov na ochranu súkromia fyzických osôb. Tu prichádza na rad kontrolný zoznam GDPR. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo je kontrolný zoznam GDPR a ako môže podnikom pomôcť pri dodržiavaní tohto nariadenia.

Čo je potrebné vykonať pre súlad GDPR?

Kontrolný zoznam GDPR je nástroj, ktorý podnikom pomáha identifikovať kroky, ktoré musia podniknúť na dosiahnutie súladu s nariadením. Je to komplexný zoznam úloh, ktoré musia podniky splniť, aby zabezpečili, že spracúvajú osobné údaje v súlade s nariadením GDPR. Kontrolný zoznam zahŕňa všetky aspekty súladu s nariadením GDPR vrátane spracovania údajov, súhlasu, práv dotknutých osôb a bezpečnosti.

Ako môže pomôcť podnikom?

Kontrolný zoznam GDPR môže podnikom pomôcť niekoľkými spôsobmi:

 1. Zabezpečiť súlad
  Kontrolný zoznam GDPR zabezpečuje, aby podniky dodržiavali všetky požiadavky nariadenia. Poskytuje komplexný zoznam úloh, ktoré je potrebné splniť na dosiahnutie súladu s nariadením, čím sa zabezpečí, že podniky neprehliadnu žiadne dôležité požiadavky.
 2. Ušetrite čas
  Kontrolný zoznam GDPR šetrí čas tým, že poskytuje štruktúrovaný prístup k dodržiavaniu predpisov. Namiesto toho, aby podniky trávili čas skúmaním jednotlivých požiadaviek nariadenia GDPR, môžu sa obrátiť na kontrolný zoznam a identifikovať úlohy, ktoré je potrebné splniť.
 3. Zníženie rizika
  Dodržiavaním úloh uvedených v kontrolnom zozname GDPR môžu podniky znížiť riziko nedodržania predpisov. To môže pomôcť vyhnúť sa nákladným pokutám a poškodeniu dobrého mena.
 4. Zlepšiť správu údajov
  Kontrolný zoznam GDPR môže podnikom pomôcť zlepšiť ich postupy správy údajov. Identifikovaním osobných údajov, ktoré spracúvajú, môžu podniky zabezpečiť, že ich spracúvajú zákonne a transparentne.

Čo má obsahovať?

Kontrolný zoznam GDPR zvyčajne zahŕňa nasledujúce úlohy:

 • Identifikujte osobné údaje, ktoré spracúvate
  Podniky musia identifikovať osobné údaje, ktoré spracúvajú, odkiaľ pochádzajú a kam smerujú.
 • Získať súhlas
  Podniky musia získať súhlas od fyzických osôb pred spracúvaním ich osobných údajov.
 • Poskytnúť oznámenia o ochrane osobných údajov
  Podniky musia jednotlivcom poskytnúť oznámenie o ochrane osobných údajov, v ktorom vysvetlia, ako sa budú ich osobné údaje spracovávať.
 • Vymenovať úradníka pre ochranu údajov (DPO)
  Podniky, ktoré spracúvajú veľké množstvo osobných údajov, musia vymenovať DPO.
 • Zaviesť bezpečnostné opatrenia
  Podniky musia zaviesť vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov.
 • Reagovať na žiadosti dotknutých osôb
  Podniky musia bezodkladne reagovať na žiadosti fyzických osôb o prístup k ich osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie.
 • Vykonávať posúdenia vplyvu na ochranu údajov (DPIA)
  Podniky musia vykonávať DPIA pre spracovateľské činnosti, ktoré môžu mať za následok vysoké riziko pre jednotlivcov.
 • Vedenie záznamov o činnostiach spracovania
  Podniky musia viesť záznamy o svojich činnostiach spracovania.

Kontrolný zoznam GDPR je základným nástrojom pre podniky, ktoré spracúvajú osobné údaje. Zabezpečuje, aby podniky dodržiavali požiadavky nariadenia, šetrí čas, znižuje riziko a zlepšuje postupy správy údajov.

Zdieľať tento článok:

Vyskúšajte náš bezplatný audit GDPR.

Meno alebo ID subjektu

Získajte osobnú konzultáciu.

Postaráme sa o vaše GDPR profesionálne a bez komplikácii.